Iskanje po gradivih

Ali si vedel ...

... da lahko dodatna animatorska gradiva preprosto naložiš na stran in so dostopna vsem?

Seveda je dodatno delo, da po izvedeni dejavnosti gradivo še uredimo in naredimo razumljivo za druge, pa vendar ... Pomisli, tvoje gradivo se bo na ta način lahko uporabljalo tudi drugod.

Škoda je vso kreativnost obdržati le zase!

 

... da se lahko tudi sam pridružiš ekipi za urejanje in zbiranje oratorijskih gradiv?

Kako to izgleda?

- Prostovoljno delo tudi za svojim računalnikom!

- Kadarkoli imaš kakšno uro časa in ne veš, kaj bi počel!

- Vsak za svoje priljubljeno področje (kateheze, igre, delavnice ...)!

- Skrito, a pomembno delo!


Več info in kratko uvajanje v delo z animatorskimi gradivi: 

dominik.znidarsic@guest.arnes.si.

 

 

Facebook - Oratorij.net

Kratke igre + Didaktične igre in kvizi + Igre s štoparico + Igre z žogo + Razne kratke igre + Spoznavne + Vodne igre

Dekle je po vodo šlo
06/06/2015 - 17:46

Vsaka skupina dobi palico na kateri so spredaj in zadaj navezani kozarčki ali nekaj podobnega. Na začetku nalije v kozarčke vodo in jih s palico prek ramen odnese na drugo stran. Tam jih zlije v steklenico.

Akvadukt
12/05/2015 - 21:28

V puščavi je velika suša, zato morajo zgraditi namakalni sistem. Še prej pa morajo pripeljati vodo od izvira do zbiralnika, to storijo s pomočjo akvadukta. Izvir je preprosto član skupine, ki zajema vodo iz vedra in jo zliva na akvadukt. Zbiralnik je plastenka, ki je za določeno dolžino oddaljena od izvira. Akvadukt pa so ostali člani skupine, ki držijijo pvc koščke postavljene enega za drugim od izvira pa do plastenke.

Žrebanje
06/05/2015 - 19:27

V škatli je pomešan stiropor in bomboni. Vsak član skupine sme enkrat seči v škatlo; če izžreba bombon je njegov; če izžreba več bombonov sta njegova le dva, ostale pa vrne. Na koncu dobijo še črko.

Zidanje gradu
06/05/2015 - 19:27

Skupini ali posamezniku se da določeno število praznih tetrapakov ali česa podobnega. Njegova naloga je, da v določenem času sestavi čim višjo stavbo, ki se ob merjenju ne sme podreti.

Zbiranje listkov
06/05/2015 - 19:26

Po prostoru raztresemo mnogo zmečkanih listkov. Med temi so nekateri prazni, nekateri imajo napisane vrednote, nekateri pa slabe stvari. Naloga vsakega je, da pobere čimveč listkov. Pobira se do konca listkov. Ko vse poberejo, pregledajo in tisti, ki ima največ vrednot, zmaga. Lahko tekmujejo posamezno ali se porazdelijo v skupine. Pazite, da ne bi kradli že nabranih listkov drug drugemu.

Zbijanje plastenk
06/05/2015 - 19:26

Tekmujeta dve štafeti druga proti drugi. Štafeti stojita vzporedno. Po en član štafete stopi drugi štafeti nasproti na določeni razdalji, tako da vse člane nasprotne štafete gleda v lice. Na neki razdalji med štafeto in članom nasprotne štafete se postavi plastenka polna vode, ki ima označeno skalo, da lahko odčitamo, koliko je polna. Štafeta ima za nalogo, da z žogo ali tenis žogico zbije plastenko, tako da iz nje izteka voda. (To delajo v štafeti.) Član nasprotne štafete pa tedaj, ko zbijejo plastenko steče s svojega mesta in jo zopet postavi nazaj. Zmaga skupina, ki v določenem času čimbolj izprazni plastenko.

Zavrti se
06/05/2015 - 19:26

Člani skupine se razdelijo v pare. Pari se potem zapovrstjo primejo za roke (s komolci) in se zavrtijo (vsaj 15 obratov). Na koncu vrtenja morata oba hitro iti po ravni (s kredo zarisani) črti (5 m). (Naslednji par lahko začne z vrtenjem šele tedaj, ko prejšnja dva prehodita po črti).

Začarane živali
06/05/2015 - 19:26

Skupine razdelimo na dva dela in igralce se spremenijo v živali. (Vsakemu damo listek, na katerem piše ime njegove žival in sicer tako, da imata po dva iz iste skupine, ki pa sta že prej ločena (da ne bereta)). Nato vsem zavežemo oči in jih pomešamo med seboj. Njihova naloga je, da oponašajo žival, v katero so začarani in sicer samo s kretnjami (ne z glasom). Cilj igre je, da igralec z otipavanjem najde svoj par. Ko mislita, da sta se našla, dvigneta roko. Potem gre sodnik pogledat k njima in če je prav, sta končala z igro. Zmaga skupina, katere pari se prej najdejo. Za kakršnokoli prišepetavanje je skupina diskvalificirana.

Zavezovanje kravate
06/05/2015 - 19:25

Tekmujejo, kdo si hitreje in pravilneje zaveže kravato.

Vožnja s samokolnico
06/05/2015 - 19:25

En (lahko tudi dva ali trije izmenjaje) član skupine s samokolnico prepelje vse člane skupine po slalomu na drugo stran slaloma, nazaj pelje prazno samokolnico. Da je igra zanimivejša, mu v samokolnico damo žogo, ki med vožnjo ne sme pasti ven, drugače dobi kazenske sekunde.