Facebook - Oratorij.net

Dan na oratoriju

Zbiranje
Dvig zastave
Molitev
Zgodba
Kateheze
Delavnice
Velika igra

Oratorij Slovenija razpisuje delovno mesto!

Zavod Salesianum, v okviru katerega deluje Oratorij Slovenija, je na razpisu Urada za mladino dobil sredstva za delovno mesto za mlado brezposelno osebo na področju mladinskega dela. 

TRAJANJE ZAPOSLITVE: 9 mesecev (od 1. 3. 2018 do 30.11.2018)

KRAJ DELA: Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana

TEDENSKA DELOVNA OBVEZNOST: 40 ur

KDO SE LAHKO PRIJAVI:

Mladi med 15. in 29. letom starosti, ki

  • so iskalci prve zaposlitve,
  • so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • niso v delovnem razmerju ali samozaposleni in
  • se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj zadnje štiri tedne pred 10. 11. 2017.

OKVIRNA OSNOVNA BRUTO PLAČA: 1.050,00 EUR

OKVIRNI OPIS NALOG

Delo bo med drugim obsegalo podporo pisarni Oratorija Slovenija in Združenju animatorjev Oratorija ter sodelovanje pri organizaciji mladinskega dela na področju športa (ŠportKAT). 

PRIJAVE IN ROK

Preko spletnega obrazca TUKAJ

Rok za prijavo je 14. februar 2018 do polnoči.