Facebook - Oratorij.net

Jesensko srečanje animatorjev Oratorija - JSAO

Jesensko srečanje animatorjev Oratorija je bil do leta 2012 največji skupni dogodek za animatorje Oratorija v Sloveniji. Na njem smo se srečali animatorji iz vseh delov Slovenije. Z letom 2013 pa zaradi želje, da bi JSAO lahko doživelo še več animatorjev, dogodek organiziramo na škofijski ravni, v vsaki škofiji posebej. Letos bomo imeli torej kar 6 JSAO-jev, zaradi razdalja več ne bo ovira, da se ne bi srečevali.

Dogodek spodbuja druženje med animatorji, zavest o skupni pripadnosti Don Boskovem izročilu, skupnemu praznovanju ter navduševanju animatorjev za nadaljnjo delo.

JSAO se običajno odvija prvo soboto v septembru. Takrat se lahko skupaj zahvalimo za vse preživete oratorije, obujamo spomine, poklepetamo s starimi znanci in sklepamo nove prijateljske vezi.