Facebook - Oratorij.net

Animatorij

Animatorij je oratorij oz. oratorijski dan za animatorje. Namenjen je animatorjem sosednjih župnij ali dekanij. Na njem se nekateri animatorji prvič znajdejo v vlogi udeleženca na oratorijskem programu. To je lahko dragocena izkušnja, saj vidijo, kako njihova dejanja in animiranje doživljajo udeleženci na oratoriju. Njegov glavni namen je, da se animatorji na njem lahko sprostijo in se med seboj spoznajo na drugačen način, kot so ga vajeni. Ta izkušnja jih bo še bolj navdušila za oratorijskega duha in v njih gradila oratorijsko ter animatorsko identiteto. Posebej pomembno in koristno pa je tudi povezovanje z animatorji drugih oratorijev. Če se animatorji sosednjih oratorijev med seboj poznajo, med njimi lažje poteka izmenjava idej, izkušenj, znanja ... Tako lahko pripravijo še kvalitetnejše oratorije.

Animatorij, tako kot vsak dober oratorij, temelji na štirih stebrih in ostaja zabaven, duhoven, poučen in povezujoč.