Facebook - Oratorij.net

Datumi oratorijev 2019

21. – 23. JUNIJ

Poljčane
Sv. Anton v Slovenskih goricah

24. – 30. JUNIJ

Destrnik
Dob
Dobrova
Dolenjske Toplice
Dovje
Dvorjane - sv. Martin pri Vurberku
Gabrovka
Gornja Radgona
Grosuplje
Horjul
Jesenice
Kamnik
Koroška Bela
Kranj - Zlato Polje
Kresnice
Lenart v Slovenskih goricah
Ljubečna
Ljubljana – Polje
Ljubljana – Trnovo
Ljubljana – Vič
Mirna Peč
Muta in Trbonje
Naklo
Novo Mesto
Podnanos
Postojna
Prebold
Ptujska Gora
Ravne na Koroškem
Suha pri Škofji Loki
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Šentjošt
Šmartno pod Šmarno Goro
Tomaj
Tomišelj
Videm - Krško
Žalna
Žiče

1. - 7. JULIJ

Bevke
Brdo pri Lukovici
Brezno
Celje - bl. A. M. Slomšek
Celje - sv. Danijel
Cerklje na Gorenjskem
Cerklje ob Krki
Cirkovce
Črenšovci
Domžale
Dramlje
Gornja Sv. Kungota
Grahovo
Homec
Idrija
Jarše
Kamnje
Kranj – Šmartin
Krka
Laško - Rimske Toplice – Šmiklavž
Ljubljana - Bežigrad
Ljubljana – Črnuče
Ljubljana – Fužine
Ljubljana – Kodeljevo
Ljubljana - Marijino oznanjenje
Ljubljana - Moste
Ljubljana – Podutik
Ljubljana – Rakovnik
Ljubljana – Rudnik
Ljubljana - Štepanja vas
Ljubljana – Vič
Loče in Sv. Jernej
Loški potok
Lovrenc na Pohorju
Maribor - sv. Janez Bosko
Maribor - sv. Križ
Metlika, Radovica in Suhor
Mirenski grad
Nova Cerkev
Otočec
Petrovče
Pišece
Podzemelj
Poljane nad Škofjo Loko
Preddvor
Predoslje pri Kranju
Rače
Ribnica
Semič
Sevnica
Slovenska Bistrica
Stari trg pri Ložu
Sv. Jakob ob Savi
Sv. Peter pri Mariboru
Sv. Vid pri Ptuju
Šentanel (sv. Danijel nad Prevaljami)
Šentjernej
Šentvid pri Stični
Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Kopru
Šmartno pri Litiji
Šoštanj       
Št. Jurij pri Grosupljem
Šturje
Teharje
Trata - Gorenja vas
Trbovlje
Trebnje
Velenje - sv. Martin
Veliki Gaber
Zaplana
Železniki, Dražgoše, Zali Log
Žiri
Žužemberk

8. – 14. JULIJ

Ajdovec
Beltinci
Biljana
Budanje
Celje - bl. A. M. Slomšek
Črešnjevec
Črnomelj
Dragatuš
Griže – Ankaran
Kokrica
Ljubljana – Rakovnik
Ljubljana – Sostro
Luče ob Savinji – Solčava
Maribor – Pobrežje
Maribor - sv. Janez Bosko
Most na Soči
Murska Sobota
Nova Gorica – Kapela
Polica nad Grosupljem
Preserje
Preska
Radlje ob Dravi
Razkrižje
Remšni
Sevnica
Sežana – Povir
Slivnica pri Mariboru
Sv. Benedikt v Slovenskih goricah
Sveti Duh pri Škofji Loki
Šenčur pri Kranju
Šmartno ob Paki
Tišina
Tolmin
Turnišče
Velesovo
Vinica
Voličina - Sv. Rupert v Slovenskih goricah
Vuzenica
Zagorje ob Savi

15. – 21. JULIJ

Cankova
Dobrovnik
Dravograd
Gomilsko
Griže – Ankaran
Hajdina
Kisovec
Kočevje
Kranj – Center
Litija
Ljubljana – Rakovnik
Otlica
Polzela
Prečna
Prihova
Radovljica
Sv. Jurij ob Ščavnici
Šentrupert na Dolenjskem
Zibika - Tinsko

22. – 28. JULIJ

Kolovrat
Ljubljana – Rakovnik
Muta in Trbonje
Vavta Vas
Veržej
Vransko

29. JULIJ – 4. AVGUST

Besnica pri Kranju
Čemšenik
Griže – Liboje
Spodnja Polskava
Stara Cerkev pri Kočevju
Škocjan
Šmarje - Sap

5. – 11. AVGUST

Dolsko
Leskovec pri Krškem
Majšperk
Podčetrtek, Olimje, Polje
Radenci
Reteče
Sela pri Kamniku
Sv. Jurij ob Taboru
Šempeter v Savinjski dolini
Zgornja Polskava

12. – 18. AVGUST

Črni Vrh nad Idrijo
Dobje pri Planini
Gornji Grad
Ljubljana - Kašelj/Zalog
Ljubljana – Koseze
Ljutomer
Sora
Sv. Jakob v Slovenskih goricah
Škofja Loka
Videm - Dobrepolje

19. – 25. AVGUST

Ankaran
Bakovci
Bloke - Sveta Trojica - Sveti Vid
Bogojina
Bohinjska Bistrica
Borovnica
Brezovica pri Ljubljani
Brežice – Kapele – Dobova – Artiče
Celje - Sveti Duh
Cerknica
Dole pri Litiji
Godovič+Zavratec
Goriče
Gorje, Bled in Zasip
Hrenovice
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Križe
Ljubljana – Dravlj
Ljubljana - Kašelj/Zalog
Lom
Maribor - sv. Magdalena
Martjanci
Mengeš
Moravče
Planina pri Ajdovščini
Ptuj
Radomlje
Rogaška Slatina
Rogatec
Selca nad Škofjo Loko
Slovenj Gradec in Stari trg
Sodražica
Srednja vas v Bohinju
Stranje
Šebrelje
Šempas in Osek
Šempeter pri Gorici
Šentvid pri Grobelnem
Škofljica
Šmarjeta
Šmartno v Tuhinju
Šmihel pri Pivki
Vojnik
Vrhnika
Vrhpolje - Vipava
Zreče

26. AVGUST – 1. SEPTEMBER

Boštanj
Bučka
Celje - sv. Cecilija
Dekani
Dobrnič
Dol pri Ljubljani
Ihan
Katarina nad Ljubljano (župnja Sora)
Komenda
Kranj - Primskovo
Lendava
Ljubljana - Gornji trg (angleški)
Ljubljana – Ježica
Ljubljana - sv. Križ
Ljubljana - Šentvid
Ljubljana – Šiška
Maribor - sv. Jožef
Maribor – Tezno
Pirniče
Ponikva
Rovte
Slovenske Konjice
Spodnja Idrija
Stična
Sv. Peter pod Svetimi gorami
Škofije
Trstenik
Velike Lašče
Vipavski Križ
Vuhred