Facebook - Oratorij.net

Kako pridobiti in obnoviti certifikat Oratorijski voditelj?

Ker smo želeli dati večjo težo liku in vlogi oratorijskega voditelja, smo uvedli certifikat Oratorijski voditelj.

Certifikat je priznanje voditelju, ki si prizadeva kvalitetno voditi animatorsko skupino in oratorij. Je potrdilo o njegovem opravljenem usposabljanju in prostovoljnem delu. Pomaga mu pri vstopu na voditeljsko pot in kasneje pri iskanju zaposlitve. Hkrati pa nudi še nekatere druge ugodnosti.

Zakaj certifikat?

 1. Certifikat je priznanje in hkrati spodbuda oratorijskemu voditelji, da si prizadeva k čim višji kvaliteti svojega oratorija.
 2. Za vse oratorije, ki naročijo gradiva pred pomladanskimi srečanji animatorjev, velja 10 % popust na gradiva in knjige. Oratoriji, kjer ima vsaj en voditelj certifikat, pa dobijo višji popust (20 %).
 3. Oratorijski voditelj s certifikatom prejme tudi 5 € popusta pri udeležbi na katerih od salezijanskih duhovnih vaj (duhovne vaje za študente in mlade v poklicih, Postne duhovne vaje) in 10 € popusta pri udeležbi na Uskovniškem tednu.

Kako pridobiti certifikat?

 1. Certifikat je mogoče pridobiti le z udeležbo na vikend usposabljanju Oratorijski voditelj I., saj menimo, da je osnovno usposabljanje za voditelja pomembno in neprecenljiva izkušnja.
 2. V letu 2019/20 sta razpisana dva termina usposabljanja, in sicer:
  1. 29. 11. – 1. 12. 2019 na Rakovniku v Ljubljani 
  2. 17. – 19. 3. 2020 v Dominikovem domu na Pohorju
 3. Prijave in več informacij: pisarna@oratorij.net

Kako obnoviti certifikat?

 1. Certifikat velja eno šolsko leto in se ga lahko vsakokrat obnovi za eno leto.
 2. Certifikat se zamrzne, ko voditelj 1 leto ne izpolnjuje pogojev za njegovo obnovitev. (To pomeni, da so npr. v šolskem letu 2017/18 veljali še vsi certifikati, ki so bili podeljeni v letu 2016/17. Če voditelj v letu 2017/18 ni izpolnil pogojev za obnovitev, pa se je certifikat zamrznil s 1. septembrom 2018.)
 3. Pogoj za obnovitev certifikata je udeležba na katerem od oratorijskih dogodkov izobraževalne narave (pomladansko srečanje animatorjev, posvet voditeljev, usposabljanje za Oratorijski voditelj II, Animastart, Skatehezajmo se) ali naročitev oratorijskega usposabljanja za vašo animatorsko skupino in posredovanje osnovnih podatkov o vašem oratoriju oratorijski pisarni.
 4. Za obnovitev certifikata NE veljajo dogodki neizobraževalne narave, kakršen je animatlon, animatorij ali animačaj.

Certifikat je torej spodbuda, da bi skupaj postajali boljši in kvalitetnejši. V dobro animatorjev in otrok na oratoriju.

Kakšen naj bo oratorijski voditelj?

Zgibanka s temeljnimi značilnostmi, h katerim spodbuja certifikat:

 

Več informacij:

pisarna@oratorij.net